ДОЦІЛЬНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

  • Т. В. КУРБАТОВА
  • О. Г. ЛІХОШЕРСТ
Ключові слова: термінологічна варіантність, вмотивованість, послідовність, непослідовність, переклад, технічні тексти

Анотація

У статті розглядається питання термінологічної варіантності в мові оригіналу та мові перекладу. Розкриваються поняття послідовності, непослідовності та вмотивованості використання термінів у технічних текстах. Висвітлюється вмотивованість непослідовного вжитку термінів при перекладі технічних текстів.

Посилання

1. Борисова З. У. Сучасні проблеми термінології та термінографії. Київ : КУЦА, 2000. 135 с.
2. Д’яков А. С. Основи термінотворення. Київ : Видавничий дім КМ Академія, 2000. 120 с.
3. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.
4. Коваленко О. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. Київ : Фірма «ІНКОС», 2002. 320 с. Baker M. In Other Words. A Coursebook on Translation. London and New York : Routledge. 1992. 329 р.
5. Felber H. Terminology Manual. Paris : General Information Programme & UNISIST, UNESCO, Infoterm. 1984. 426 р.
6. Halliday M. A. K., Hasan R. Cohesion in English. London and New York : Longman. 1976. 374 p.
7. Rogers M. Lexical chains in technical translation : A case study in indeterminacy. Indeterminacy in LSP and Terminology / ed. by Bassey A. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins. 2007. Р. 15- 35.
8. Rogers M. Synonymy and equivalence in special-language texts. Text Typology and Translation / ed. by Trosborg A. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins. 1997. Р. 217-247.
9. Temmerman R. Towards New Ways of Terminology Description. The sociocognitive approach. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins. 2000. 255 р.
10. The comprehensive English-Russian Scientific and Technical Dictionary. Vol. II. Moscow : Russo. 2001. 718 p.
11. Vasconcellos M. Terminology and Machine Translation. Wright S.-E., Budin G. Handbook of Terminology Management, Volume II Application-oriented Terminology Management. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 2001. Р. 697-723.
Опубліковано
2019-06-14
Як цитувати
КУРБАТОВА, Т. В., & ЛІХОШЕРСТ, О. Г. (2019). ДОЦІЛЬНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ. Нова філологія, (76), 49-53. вилучено із http://www.novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/62
Розділ
Статті