ВНУТРІШНЯ ПРЕДИКАЦІЯ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ КОМПОЗИТІВ ТА ЇЇ РОЛЬ В АКТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ

  • І. В. Лях
  • І. Г. Бондар
  • Т. В. Курбатова
  • О. Г. Ліхошерст
Ключові слова: поетичне мовлення, релігійна лексика, сакральна лексика, стилістичний прийом, функціонально-стилістичні особливості

Анотація

У статті розглядаються особливості семантичної структури детермінативних субстантивних композитів, визначається роль перших безпосередніх складників (БС) композитної конструкції у формуванні її семантики, наявність і тип внутрішньої предикації. Оскільки перші БС композитної конструкції в німецькій мові демонструють різноманітність частиномовних основ, очікуваною є також різноманітність семантики перших безпосередніх складників композитної структури. У ході дослідження застосовується аналіз безпосередніх складників композитної структури. Особливості структури німецьких термінологічних композитів показують нерівномірну продуктивність різних частин мови як перших безпосередніх складників композитної конструкції. Наявність підрядного синтаксичного зв’язку між складниками композита є необхідною умовою його функціонування як номінативної одиниці. Встановлення підрядного синтаксичного зв’язку між складниками композиту є семантичною операцією, яка конкретизує семантику базового складника через семантику детермінуючого складника. Ця семантична операція пов’язана із внутрішньою предикацією композитної структури, з типом зв’язку між категоріями, які відображаються у структурі композита. Шляхом трансформаційного аналізу і методом семантичного висновку вдалося встановити у структурі композитів наявність атомарних предикатів, які мотивують приєднання наступного компонента і впливають на синтагматику композитної структури. Конкретизація значень композитів, відновлення атомарних предикатів здійснюється за рахунок звернення до основ складників і співвіднесених з ними концептів. Композит як форма номінації об’єднує за допомогою атомарного предиката два поняття (значення обох компонентів) на одному предметі. Виокремлено основні моделі семантичної структури термінів-композитів, спираючись на виявлені семантичні характеристики безпосередніх складників. Визначено спектр основних семантичних категорій, релевантних для логіко- поняттєвої системи гірничої термінології.

Посилання

1. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова : монография. Изд.2-е доп. Москва : URSS ЛКИ, 2008. 119 c.
2. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. Москва, 2000. 501 с.
3. Павлов В.М. Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования. Ленинград : «Наука», 1985. 298 с.
4. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. Изд.2-е доп. Москва : URSS ЛКИ, 2008.160 с.
5. Roelcke Th. Fachsprachen. Berlin : Erich Schmidt, 2005. 253 S.
6. Пристайко Т.С. Лексико-номинативная организация специального текста: монография. Дніпропетровськ : УкО ІМА-Прес,1996. 200 с.
Опубліковано
2020-12-09
Як цитувати
Лях, І. В., Бондар, І. Г., Курбатова, Т. В., & Ліхошерст, О. Г. (2020). ВНУТРІШНЯ ПРЕДИКАЦІЯ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ КОМПОЗИТІВ ТА ЇЇ РОЛЬ В АКТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ. Нова філологія, 1(80), 332-338. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-1-49
Розділ
Статті