ВЕРБАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЖІВ АРХЕТИПУ «ЗНЕВАЖЕНА ЖІНКА» (У ФІЛЬМАХ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ)

Ключові слова: архетип, психолінгвістичний образ, архетип «Зневажена жінка», вербальний портрет, наративний аналіз, жіночий персонаж.

Анотація

Дослідження зосереджується на наративному аналізі вербального портрета одинадцяти жіночих кіноперсонажів, що належать до архетипу «Зневажена жінка». Гіпотеза дослідження передбачає, що наративи персонажів визначаються архетипом. Архетип – повторюваний образ у колективному несвідомому, за визначенням К. Юнга. Дослідження звертається до пост-юнгівських типологій архетипів, беручи за основу класифікацію В. Шмідт. Типологія В. Шмідт сумісна з класифікацією людських потреб А. Маслоу. «Зневажена жінка» є антиподом позитивного архетипу «Матріарх», оскільки обоє керуються однаковими базовими потребами у любові та повазі. Таким чином, персонажі прагнуть створити та зберегти союз з обраним ними партнером. Зазвичай ідея втілюється у вигляді шлюбного союзу та створення родини; втім енергія може бути скерована на створення та управління певною групою осіб (яка слугує сурогатною родиною). Потреба визначає її наративи про шлюб, родину, спільне майбутнє, любов, підтримку, дім, порядок, та вірність. На відміну від потреб «Матріарха», прагнення «Зневаженої жінки» не задоволені, і персонажі другого архетипу почуваються зрадженими, неприйнятими, покинутими, зневаженими, забутими, небажаними та скривдженими. Це визначає наративи «Зневаженої жінки» про страждання, самотність, нерозділене кохання, байдужість, образу, зраду, відплату, покарання, помсту, та зловтіху. Щоб врівноважити негативні почуття, «Зневажена жінка» потребує контролю та влади, що створює враження порядку та структури у певному аспекті її життя. В цьому вона може вдаватися до крайнощів, перетворюючись та тирана та диктатора. Вона скеровує жагу помсти проти різних персонажів, не обмежуючись чоловіком, який образив її. Зазвичай її дії видаються виправданими, оскільки вона представлена як жертва чоловічої зради, яка заслуговує компенсації. Таким чином, «Зневажена жінка» переважно виступає антагоністом, рідше – злодійкою. Розвиток арки персонажа для «Зневаженої жінки» передбачає: 1) пробачення та шлюб; 2) прийняття ситуації та рух вперед; 3) справедливу помсту та рух вперед; 4) необґрунтовану помсту та подальшу конфронтацію; 5) необґрунтовану помсту та смерть / недієздатність. Кінцевий результат залежить від жанру, рейтингу та цільової аудиторії фільму, ролі персонажа (антагоністка чи злодійка) та розвитку персонажної арки (негативна валентність, контамінація чи виправлення).

Посилання

1. Davis, A. M. (2007). Good Girls and Wicked Witches: Changing Representations of Women in Disney's Feature Animation, 1937–2001. New Barnet, North: John Libbey Publishing Ltd. 274 p.
2. Jung C. G. The archetypes and the collective unconscious (R. Hull, Trans.) (2nd ed.). Princeton, NJ : Princeton University Press, 1968. 451 p.
3. Hirsh J. B., & Peterson J. B. Personality and language use in self-narratives. Journal of Research in Personality, 43(3), 2009. P. 524–527. doi: 10.1016/j.jrp.2009.01.006
4. Schmidt, V. (2007). The 45 Master characters. Cincinnati, Ohio: Writers Digest Books. 338 p.
5. Bassil-Morozow, H. (2018). Feminist Film Criticism: Towards a Jungian Approach. In The Routledge International Handbook of Jungian Film Studies. Ed. Luke Hockley. London and New York : Routledge. Pp. 115–127.
6. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), pp. 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346
7. Faber, M. A., & Mayer, J. D. Resonance to archetypes in media: There's some accounting for taste. Journal of Research in Personality, vol. 43, no. 3, 2009. Pp. 307–322. doi: 10.1016/j.jrp.2008.11.003
8. Mark M., & Pearson C. S. The Hero and the Outlaw: Building extraordinary brands through the power of archetypes. New York : McGraw-Hill, 2001. 384 p.
9. Cowden T.D., LaFever C., & Viders S. The Complete Writer’s Guide to Heroes & Heroines: Sixteen Master Archetypes. Pasadena, CA: Archetype Press, 2013. 214 p. 10. Berezhna M.V. The Matriarch Cinematic Archetype: Narrative Analysis. Тези доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції «Іно-земна філологія у ХХІ столітті»: Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. С. 15–18.
11. Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117(3), pp. 497–529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497
12. Önal, L. (2011). The discursive suppression of women: Female evils as the villains of the motherhood narrative. Folklore, 48, 85–116. doi: 10.7592/FEJF2011.48.onal
13. Lodi-Smith, J., Geise, A. C., Roberts, B. W., & Robins, R. W. (2009). Narrating personality change. Journal of Personality and Social Psychology, 96(3), pp. 679–689. https://doi.org/10.1037/a0014611
14. Berezhna M. V. Maleficent: from the Matriarch to the Scorned Woman (Psycholinguistic Image). Scientific and pedagogical internship "Professional training of a modern philologist: the use of European practices in the education system of Ukraine": Internship proceedings, October 25 – December 5, 2021. Częstochowa, Republic of Poland : Baltija Publishing, 2021. P. 11–15. DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/5766
15. Бережна М. В. «Матріарх» і «Зневажена жінка»: два психолінгвістичні архетипи одного кіно- персонажа. Сучасна філологічна наука: акту- альні питання та вектори розвитку : колек- тивна монографія / відп. за випуск М. В. Мамич. Львів – Торунь: Ліга-Прес, 2021. С. 5–33. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-242-8-1
16. Dundes, L., Buitelaar, M. S., & Streiffi, Z. (2019). Bad Witches: Gender and the Downfall of Elizabeth Holmes of Theranos and Disney's Maleficent. Social Sciences, 8(175), pp. 1–17. doi:10.3390/socsci8060175
17. Black, J. E., Helmy, Y., Robson, O., & Barnes, J. L. (2019). Who can resist a villain? Morality, machiavellianism, imaginative resistance and liking for dark fictional characters. Poetics, 74, pp. 1–13. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2018.12.005
18. Smith D. The Psychology Workbook for Writers. Tools for Creating Realistic Characters and Conflict in Fiction. Wooden Tiger Press, 2015. 86 p.
19. Eden, A., Oliver, M. B., Tamborini, R., Limperos, A., & Woolley, J. (2015). Perceptions of moral violations and personality traits among heroes and villains. Mass Communication and Society, 18(2), pp. 186-208. doi:10.1080/15205436.2014.923462
Опубліковано
2023-08-28
Як цитувати
Бережна, М. В. (2023). ВЕРБАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЖІВ АРХЕТИПУ «ЗНЕВАЖЕНА ЖІНКА» (У ФІЛЬМАХ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ). Нова філологія, (90), 11-18. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-90-2
Розділ
Статті