ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ОБРАЗ АЛІСИ У ФІЛЬМІ Т. БЕРТОНА ALICE IN WONDERLAND

Ключові слова: мовленнєвий портрет, архетип «Амазонка», кіноархетип, персонажне мовлення, кінодіалог

Анотація

У статті розглядаємо мовленнєвий портрет персонажа за психологічним архетипом «Амазонка» у фільмі Т. Бертона Alice in Wonderland (2010). За основу взято класифікацію архетипів В. Шмідт (2007). У роботі проаналізовано вчинки та мовлення Аліси Кігнслі, визначено риси характеру, які дозволяють віднести персонаж до психотипу «Амазонка», а також встановлено характерні особливості мовлення, які слугують безпосереднім проявом психотипу. Риси, які дозволяють віднести Бертонівську Алісу до архетипу «Амазонка»: 1) Аліса у фільмі феміністка і відстоює своє право на рівність з чоловіками наперекір суспільному осуду; 2) вона прийде на допомогу іншим, незважаючи на смертельну небезпеку для себе самої; 3) вона любить подорожувати та досліджувати нові землі; 4) вона не боїться провести ніч на самоті просто неба; 5) найбільший її страх – не бути здатною подбати про себе (фізично чи фінансово); 6) вона завжди прийме виклик від чоловіка і не відступиться, поки не переможе; 7) вона цінує жіночу дружбу, але має більше друзів серед чоловіків; 8) вона керується інтуїцією частіше, ніж логікою; 9) вона настільки сконцентрована на досягненні мети, що може сприйматися як байдужа і відчужена. Характерними для мовлення Аліси у фільмі Т. Бертона є такі елементи: 1) окличні речення у поєднанні з апелятивами для привернення уваги адресата чи для формування директивів, що свідчить про силу волі, здатність приймати рішення і брати на себе відповідальність; 2) декларативи у формі окличних речень для емфатизації сенсу, а також під час висловлювання таких емоцій, як подив, гнів, роздратування, розпач, коли на її шляху до мети з’являються перешкоди; 3) прямі квеситиви, які вимагають відповіді від співрозмовника; 4) прямі та непрямі директиви як засіб реалізації лідерської функції персонажа; 5) складні речення з причинно-наслідковим зв’язком для демонстрації логіки мислення, заснованої переважно на інтуїції. У мовленні Аліси майже відсутні оцінні лексеми, відповідно, характерною є стриманість у висловлюваннях і оцінках; майже однакова частотність займенників першої особи однини та другої особи однини й множини демонструє, з одного боку, самодостатність, незалежність персонажа, вміння покладатися передусім на себе, а з іншого – піклування про інших, альтруїзм та концентрацію на потребах співрозмовника.

Посилання

1. Зубавіна І. Кіноархетипіка як ядро екранного наративу. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2015. Вип. 16. С. 75–83.
2. Мельничук М.М. Теоретичне дослідження кінематографічних образів у рамках аналітичної психології К.Г. Юнга. Психологія і особистість. 2017. № 2 (12). С. 223–231.
3. Rowe J.P., Ha E.Y., Lester J.C. Archetype-Driven Character Dialogue Generation for Interactive Narrative. In: Prendinger H., Lester J., Ishizuka M. (eds) Intelligent Virtual Agents. IVA 2008. Lecture Notes in Computer Science, vol 5208. Springer, Berlin, Heidelberg. 2008. Pр. 45–58. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-85483-8_5.
4. Adamson S. From empathetic deixis to empathetic narrative: stylization and (de)subjectivisation as processes of language change. Subjectivity and Subjectivisation: Linguistic Perspectives. Cambridge University Press, 1995. Рр. 195–224.
5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. Москва : Просвещение, 1969. 214 с.
6. Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е.С. Кубряковой. Москва : МГУ, 1996. 245 с.
7. Marilyn A. Walker, Ricky Grant, Grace Lin, Jennifer Sawyer, Noah Wardrip-Fruin and Michael Buell. Murder in the Arboretum: Comparing Character Models to Personality Models. In 4th International Workshop on Intelligent Narrative Technologies. Long Oral Presentation. 2011. URL: https://users.soe.ucsc.edu/~maw/papers/int4-v10.pdf.
8. Schmidt V. The 45 Master characters. Cincinnati, Ohayo: Writers Digest Books, 2007. 338 p.
9. Grace I. Lin and Marilyn A. Walker. All the World’s a Stage: Learning Character Models from Film. In Proceedings of the Conference on Artificial Intelligence and Digital Entertainment. AAAI Press. 2011. URL: https://users.soe.ucsc.edu/~maw/papers/lin-walker.pdf.
10. Alice in Wonderland (2010). URL: https://toloka.to/t100446.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Бережна, М. В. (2021). ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ОБРАЗ АЛІСИ У ФІЛЬМІ Т. БЕРТОНА ALICE IN WONDERLAND. Нова філологія, (84), 7-12. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-1
Розділ
Статті