АВТОБІОГРАФІЗМ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ІДІОСТИЛЮ Ю. М. МУШКЕТИКА

Ключові слова: автобіографічність, індивідуальний стиль, текст, Ю.М. Мушкетик.

Анотація

Статтю присвячено розгляду автобіографічних мотивів у творчості видатного українського письменника другої половини ХХ ст. Ю.М. Мушкетика. Окреслено загальну автобіографічну тенденцію художньої творчості митця, проведено паралелі між окремими персонажами та самим автором. Установлено, що фікціональний світ майстра слова є частиною його авторської ідентичності та відображає основні вектори свідомості письменника. Наголошено, що автобіографізм для Ю.М. Мушкетика постає важливим джерелом для розширення художньої виразності, оскільки різні події та факти з життя письменника, поєднуючись з автопсихологічними переживаннями, постають виявом його ставлення до навколишньої дійсності, а художній вимисел можна розглядати при цьому як своєрідний механізм трансформації життєвої правди в художню. Автобіографізм у текстах автора розглянуто як домінантний засіб характеротворення, особливу рису індивідуального стилю майстра слова, як важливий елемент для вираження авторських інтенцій. В автобіографічності виявляється прагнення митця до самопізнання, осмислення власного досвіду, що є базовим мотивом творчості як такої. Установлено, що основними способами передачі автобіографічних мотивів у творчості Ю.М. Мушкетика є такі: опис подій із власного життя, приписування персонажам власних переживань та переконань, опис подій із життя близьких людей. Автобіографічні мотиви спостерігаються у творах про Голодомор, Другу світову війну, роботу на посаді редакторів чи наукових співробітників. Саме завдяки автобіографічним мотивам Ю.М. Мушкетик зумів найбільш повно відтворити різні історичні часи, починаючи від матеріальних деталей до психологічної атмосфери різних епох. Наголошено, що автобіографічний компонент надає можливість автору художньо втілити власну світоглядну позицію, а також сприяє глибшому та більш правдивому відтворенню духовно-психологічних переживань персонажів.

Посилання

1. Виноградов В.В. Проблемы авторства и теория стилей. Москва : Госполитиздат, 1961, 614 c.
2. Мушкетик Ю.М. Дорога в безвість. Харків : Фоліо, 2019. 154 с.
3. Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя. Роман. Міст через ніч. Повість. Київ : Дніпро, 1975. 447 с.
4. Мушкетик Ю.М. Торнадо : короткий роман. Київ : Укр. пріоритет, 2019. 111 с.
5. Мушкетик Ю.М. Хто і як виграв Другу світову війну. Київ : Неопалима купина, 2003. 48 с.
6. Павлюк Н.Л. Жанрова специфіка історичної прози Ю. Мушкетика. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2014. Вип. 37. С. 57–61.
7. Чепурний В.Ф. Юрію Мушкетику – 90! URL: http://chz.org.ua/yuriiu-mushketyku-90/.
8. Мушкетик Ю.М. Вірую в правду. Київ : Укр. письменник, 2015. 88 с.
9. Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб. Роман. Харків : Фоліо, 2008. 415 с.
10. Мушкетик Ю.М. Гетьман, син гетьмана : повісті. Харків : Фоліо, 2013. 220 с.
11. Мушкетик Ю.М. Дороги, які нас вибирають. Харків : Фоліо, 2020. 348 с.
Опубліковано
2023-05-18
Як цитувати
Ільїна, О. В. (2023). АВТОБІОГРАФІЗМ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ІДІОСТИЛЮ Ю. М. МУШКЕТИКА. Нова філологія, (89), 111-116. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-89-15
Розділ
Статті