СОЦІОЛІНГВАЛЬНІ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ БОРИСА ДЖОНСОНА

Ключові слова: антропоцентризм, лінгвоперсонологія, соціолінгвістика, мовна особистість, соціальна група, комунікативні стратегії й тактики, толерантність

Анотація

Статтю присвячено висвітленню соціолінгвальних і лінгвопрагматичних характеристик мовлення чинного прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії Бориса Джонсона за допомогою аналізу тих комунікативних стратегій і тактик, які політик використовує для висловлення свого ставлення до сучасних соціальних тенденцій (толерантність і різноманіття), до представників різних соціогруп, що виділяються за расою, етнічною або гендерною належністю, релігійними віруваннями, професійною або соціальною стратифікацією, способом життя тощо, а також до народних традицій і цінностей британського суспільства. Головною комунікативною інтенцією Б. Джонсона є створення й підтримання свого позитивного іміджу, для чого він за допомогою комунікативних прийомів і мовних засобів здійснює ідеологічний, інформаційний та емоційний вплив на британський соціум, дотримуючись національних традицій і водночас ураховуючи нові суспільно-політичні тенденції. Виявлено, що основними комунікативними тактиками, які відображають соціолінгвальні параметри мовної особистості британського політика, є висловлення подяки, засудження, контрастування, консолідація народу, репрезентація новинної цінності, експлікація соціально- політичної позиції, інтимізація спілкування, інтегрування. Ці тактики актуалізуються за допомогою різних мовних засобів, таких як лексичні одиниці з амеліоративною конотацією, лексико-граматичні експресеми, стилістичні прийоми (тавтологія, алюзія, паралелізм, синонімічний повтор), слова та фрази, які належать до розмовного стилю. Установлено, що соціум, у свою чергу, впливає на вибір тем для виступів і комунікативних тактик, тобто на мовлення політика загалом. Соціолінгвальними параметрами мовної особистості політика є соціальні чинники формування його мовної особистості, наприклад, освіта та професійна діяльність, його ставлення до представників інших рас, етнічних груп і статей, різних релігій, професійних прошарків і стилів життя, а також його звертання до народних традицій і цінностей, тобто комплексна взаємодія мовної особистості із соціумом. Лінгвопрагматичний аспект допомагає систематизувати й узагальнити ті засоби, які об’єктивують зазначені соціолінгвальні характеристики в мовленні чинного прем’єр-міністра Великої Британії.

Посилання

1. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языке знаний. Филологические науки. 2001. № 1. С. 64–72.
2. Дубовицкая М.А., Филатова Н.П. Социолингвистический аспект характеристики языковой личности. Язык и мир изучаемого языка : сборник науч. стат. Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 2019. С. 26–31.
3. Засєкіна Л.В. Мовна особистість в сучасному соціальному просторі. Соціальна психологія. Київ : Український центр політичного менеджменту, 2007. № 5 (25). С. 82–89.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 7-е изд. Москва : Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с.
5. Ольшанский И.Г. Язык и языковая личность в условиях современного социального контекста. РГСУ. Ученые записки. 2004. № 1. С. 79–80.
6. Павлова Л.В., Тарасова Г.С. Комунікативні стратегії і тактики в англомовному політичному медіадискурсі. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2018. Т. 29 (68) № 3. С. 55–60.
7. Романченко А.П. Елітарна мовна особистість в епістолярному та щоденниковому дискурсах: аспекти дослідження. Проблеми загального і слов’янського мовознавства. 2018. № 1. С. 111–120.
8. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.
9. Boris Johnson’s Twitter. URL: https://twitter.com/borisjohnson.
10. Eger Maureen, Hjerm Mikael. What is tolerance and how much of it do democracies require? Open Democracy. 2019. URL: https://www.opendemocracy.net/en/countering-radical-right/what-tolerance-and-how-much-it-dodemocracies-require/.
11. Fabricius Anne H. RP as sociolinguistic object. Nordic Journal of English Studies, 2002. Vol. 1. № 2. P. 355–372.
12. Mesthrie Rajend. The Cambridge Handbook of Sociolinguistics. Cambridge University Press, 2011. 530 p.
13. Sunderland Jane. Gender, language and prejudice : Implicit sexism in the discourse of Boris Johnson. Open linguistics. 2020. № 6. P. 323–333.
Опубліковано
2021-11-09
Як цитувати
Аніканова, Л. О., & Єнікєєва, С. М. (2021). СОЦІОЛІНГВАЛЬНІ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ БОРИСА ДЖОНСОНА. Нова філологія, (83), 16-23. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-2
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають