ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЕЗІЇ ЛЮБОВІ ЯКИМЧУК АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Ключові слова: поезія війни, художній переклад, українсько-англійський переклад, труднощі перекладу поезії, молитовне замовляння.

Анотація

В статті розглянуто особливості і труднощі перекладу української військової поезії англійською мовою на прикладі одного з відомих творів сучасної української поетеси Любові Якимчук. Окреслено проблематику художнього перекладу і перекладу поезії зокрема як особливо складного виду. Розкрито особливості військової поезії, які мають враховуватися при перекладі. Надано стислий опис творчого шляху Любові Якимчук, тематики і стилістичних особливостей її творів, що увійшли до її збірки «Абрикоси Донбасу», яка в англійському перекладі вийшла у світ у 2021 році. Зазначено, що головною складністю перекладу поезій з цієї збірки англійською мовою на формальному рівні є так звана «деконструкція» слів і виразів (зміна наголосу, зміна місцями літер, розщеплення слів на складові), що графічно позначено на письмі. Таким чином поетеса має намір наочно показати, які руйнівні наслідки має війна як для людини, так і для її оточення. Ця стратегія позначає спадкоємність з українським футуристичним рухом 1920-х років. На змістовному рівні головними особливостями є глибокі внутрішні переживання, передані за допомогою експресіоністичного стилю письма, а саме: яскравого вираження почуттів; розкриття теми трагізму людської долі; деформація і деконструкція світу; домінування мотивів смерті, війни та самотності; символічність; ірраціональність; контраст світла й тіні, тощо. Проаналізовано англомовний переклад поезії «Молитва», яку Любов Якимчук прочитала на минулорічній церемонії вручення всесвітньо-відомої премії Grammy Awards. Зазначено, що ця поезія тематично відноситься до категорії молитовне замовляння і є своєрідним авторським переосмисленням молитви «Отче наш». Розкрито особливості відтворення форми і змісту цього вірша англійською мовою перекладачами Оксаною Максимчук і Максом Росочинським. Доведено, що завдяки відповідним перекладацьким трансформаціям в перекладі поезії було збережено як структуру і форму вірша (майже кожний рядок за кількістю лексичних одиниць і ритмікою точно відтворює оригінал, не втрачаючи при цьому змістовно), так і сенс, з додаванням важливих відтінків значення певним словам, що свідчить про високий рівень адекватності перекладу.

Посилання

1. Кицан О. Поетика експресіонізму збірки Л. Якимчук «Абрикоси Донбасу». Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті Волинь філологічна: текст і контекст. 2017. Випуск 23. C. 34-47.
2. Книгу українки Любові Якимчук номінували на премію Emerging Europe Awards. URL: https://kultura.rayon.in.ua/news/594010-kniguukrainki- lyubovi-yakimchuk-nominuvali-napremiyu- emerging-europe-awards (дата звернення: 20.05.23)
3. Кондратюк М. В., Бойван О. C. Теоретичні, практичні та методичні аспекти перекладу поетичних творів з української мови англійською мовою. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. 2022. № 53. Том 2. С. 127–131. DOI: 10.32841/2409-1154.2022.53-2.29
4. Любов Якимчук: «Росії дуже вигідно, коли ми відмовляємося від своїх авторів». URL: https://theukrainians.org/liubov-iakymchuk/ (дата звернення: 20.05.23).
5. Мачулін Л. І. Національні архетипи як модус поезії спротиву в російсько-українській війні. Культура України, 2022. Випуск 77. C. 19–27. DOI 10.31516/2410-5325.077.02
6. Чайковська Т. В. Труднощі художнього перекладу. Сучасні наукові дослідження : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 20–28 лютого 2006 р. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006.
7. Шулік С. Актуальні проблеми художнього перекладу. Перекладацькі інновації : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12–13 березня 2015 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. Суми : СумДУ, 2015. С. 141–143.
8. Якимчук Л. Абрикоси Донбасу: поезії. Львів : ВСЛ, 2015. 91 с.
9. Apricots of Donbas / Lost Horse Press. Retrieved from: https://losthorsepress.org/catalog/apricotsof- donbas/ (date of appeal: 20.05.23).
10. Ivashkiv, R. Translating Ukrainian War Poetry into English: Why It Is Relevant. East/West: Journal of Ukrainian Studies, 2022. Volume IX, No. 1. P. 37–65. DOI: https://doi.org/10.21226/ ewjus707
11. Kaminsky I. “Barometers” in Words for War: New Poems from Ukraine / edited by Oksana Maksymchuk and Max Rosochinsky. Boston: Harvard Ukrainian Research Institute/ Academic Studies Press, 2017, P. 23–24
12. Lyuba Yakymchuk reads her poem at the Grammy Awards. Retrieved from: https://chytomo.com/ en/lyuba-yakymchuk-reads-her-poem-at-thegrammy- awards/ (date of appeal: 20.05.23).
13. Maksymchuk, O. Rosochinsky, M. Preface. Words for War. New Poems from Ukraine. Retrieved from: https://www.wordsforwar.com/ new-page (date of appeal: 15.05.23).
14. Nawotka, Ed. War Sparks Interest in Ukrainian Poetry. Retrieved from: https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/ international/international-book-news/article/ 89247-war-sparks-interest-in-ukrainian-poetry. html (date of appeal: 18.05.23).
15. Poetry of War – An Interview with Oksana Maksymchuk: Part 1. Retrieved from: https://magazine.tedxvienna.at/2022/04/25/ interview-oksana-maksymchuk-1/ (date of appeal: 18.05.23).
Опубліковано
2023-08-28
Як цитувати
Бовт, А. Ю. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЕЗІЇ ЛЮБОВІ ЯКИМЧУК АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Нова філологія, (90), 19-25. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-90-3
Розділ
Статті