ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ А. КОНАН ДОЙЛЯ «УТРАЧЕНИЙ СВІТ»)

Ключові слова: переклад, реалії, способи перекладу реалій, англійська мова, українська мова

Анотація

Мета цієї статті – розглянути особливості перекладу реалій у художньому тексті, а також визначити найпоширеніші прийоми перекладу реалій у романі А. Конан Дойля «Утрачений світ». В результаті дослідження було виявлено, що у художніх творах реалії передають притаманний певній нації колорит, тому перекладачеві слід звернути на них особливу увагу. Для перекладача художній стиль є одним із найскладніших, оскільки під час перекладу художніх творів дуже важливо правильно передати зміст тексту, барвистість, образи та характер героїв. Перекладений роман чи повість є самостійним твором, оскільки перекладач вносить щось своє. Також перекладач стикається з такою проблемою, як діалоги та репліки. Досить складно передати іноземну мову українською так, щоб україномовна людина зрозуміла національні особливості іншого народу, тому в процесі перекладу часто є опущення, оскільки просто немає відповідних еквівалентів передачі реплік. Аналізуючи реалії у романі А. Конан Дойля «Утрачений світ» у перекладі українською мовою, ми виявили такі способи перекладу, як: транскрипція, транслітерація, калькування, трансформаційний переклад та переклад із використанням функціонального аналога. При цьому вважаємо, що переклад із використанням функціонального аналога має істотний недолік: відбувається заміна реалії, що може призвести до спотворення сенсу тексту, що є великим мінусом у роботі перекладача. Питання про передачу іншомовних реалій тією мірою, щоб вони були зрозумілі носіям мови перекладу, ще залишається відкритим у зв’язку з безліччю прийомів перекладу та різноманіттям лексичних одиниць мови. Варто зазначити також, що процес перекладу не позбавлений творчого компоненту, тому різні перекладачі можуть по-різному бачити варіант перекладу однієї й тієї ж реалії. Завдання перекладача – якомога повніше отримати інформацію, яка міститься в тексті оригіналу, аби оволодіти фоновими знаннями, які мають носії вихідної мови. Підсумовуючи, можна сказати, що адекватний переклад реалій – це складна та відповідальна робота, оскільки від цього залежить те, як читач сприйме твір та зрозуміє його сюжет.

Посилання

1. Голянич М.І., Стефурак Р.І., Бабій І.О. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія. Сімик, 2011. 272 с.
2. Конан Дойл А. Утрачений світ. КМ-БУКС. 2016. 352 с.
3. Погрібна Т.А. Реалії як етнокультурні маркери в художньому тексті та їх переклад. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2016. Вип. 10 (2). С. 276–281.
4. Савчин В.Р. Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу. Літопис / Львівський національний університет імені Івана Франка. 2014. С. 374.
5. Conan Doyle A. The lost world. Київ : Знання. 2019. 206 с.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Рябчук, О. В. (2022). ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ А. КОНАН ДОЙЛЯ «УТРАЧЕНИЙ СВІТ»). Нова філологія, (86), 150-154. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-22
Розділ
Статті