ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ МЕДІАТЕКСТІВ НА ТЕМУ “KRIEG IN DER UKRAINE” В КОНТЕКСТІ МЕДІАЕКОЛОГІЇ

Ключові слова: німецький медіатекст, медіаекологія, лексичні одиниці, лінгвістичний аналіз, дистрибутивний аналіз

Анотація

У статті проаналізовано лексичні особливості медіатекстів із німецьких онлайн-видань на тему «Krieg in der Ukraine», оскільки висвітлення подій повномасштабної війни в Україні стало однією з найактуальніших медіатем сьогодення і потребує детального вивчення, зокрема лінгвістичного, з огляду на те, що сучасні масмедіа відіграють визначальну роль у ставленні певної лінгвоспільноти до тих чи інших подій. Теоретичним підґрунтям дослідження стали напрацювання у галузях медіалінгвістики та медіаекології, які мають міждисциплінарний характер та спрямовані на вивчення засобів мовного впливу як вагомого фактору у формуванні світогляду та мовної свідомості суспільства. Основний об’єкт аналізу становлять медіатексти як відкрита й універсальна багаторівнева категорія, яка у вербальний та екстралінгвальний спосіб відображає різноманітні сторони життєдіяльності суспільства, його інформаційні запити і прагматичні установки. Лінгвістичний аналіз німецькомовних онлайн-видань дав можливість встановити такі їхні найбільш характерні лексичні особливості, як: частотне використання власних назв з метою конкретизації та доказовості інформації (власні імена політичних діячів України та інших країн, назви українських населених пунктів, де відбуваються події); зазначення українських реалій, які конкретизують події; військова лексика, яка унаочнює хід воєнних подій; лексичні одиниці, які описують реалії воєнних дій та воєнного стану; слова і словосполучення, які описують жахливі наслідки війни; сталі вирази, характерні для публіцистичного стилю, та фразеологізми, які увиразнюють опис подій; використання ідеологічної модальної лексики (лексичних одиниць з певними політико-оцінними конотаціями); слова і вирази з оцінним значенням; лексичні сполуки з новими смисловими відтінками; синоніми. Дистрибутивний аналіз лексем із коренями «ukr-» та «russ-» продемонстрував, що слова «Ukraine», «Ukrainer», «ukrainisch» поєднуються із лексемами з нейтральною або позитивною семантикою (59,6%), слова «Russland», «Russen», «russisch» корелюють переважно із лексичними одиницями з негативним забарвленням (84,9%).

Посилання

1. Шевченко Л., Сизонов Д. Теорія медіалінгвістики. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2021. 214 с.
2. Kusnezov V.G., Artamonova J.D. Mediensprache und neue Probleme der Hermeneutik. In: Kallmeyer W., Volodina M.N. Perspektiven auf Mediensprache und Medienkommunikation. Beitrage der Konferenz „Mediensprache als Objekt interdisziplinarer Forschungen”. Mannheim, 2001. S. 47–55.
3. Тараненко К.В. Екологічна комунікація у медіапросторі. Philological science and education: transformation and development vectors. Рига, Izdevnieciba „Baltija Publishing”, 2021. С. 211–227.
4. Esser F., Schwabe Ch., Wilke J.Metaberichterstattung im Krieg. Medien&Komm unikationswissenschaft. 53. Jahrgang 2–3, 2005. S. 314–332.
5. Dente Ross S. (De)Constructing Conflict: A Focused Review of War and Peace Journalism. Conflict & communication online. Vol. 5. No. 2, 2006. URL: https://regener-online.de/journalcco/index.html
6. Thiele M., Thomas T., Virchow F. (Hrsg.) Medien – Krieg – Geschlecht. Affirmationen und Irritationen sozialer Ordnungen. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. 363 S.
7. Kirchhoff S. Krieg mit Metaphern. Mediendiskurse über 9/11 und den „War on Terror“. Bielefeld : transcript Verlag, 2010. 356 S.
8. Materynska O. Anthropozentrische Darstellung und Rezeption des Krieges im Deutschen und Ukrainischen. Conference Proceedings of Liepāja University “The Word: Aspects of Research”, 2021, Vol. 25, S. 323–332. URL: https://dom.lndb.lv/data/obj/966091.html
9. Казак М.Ю. Специфика современного медиа-текста. Лингвистика речи. Медиастилистика : коллективная монография / Г.Я. Солганик, Н.И. Клушина, В.В. Славкин и др. Москва : Флинта ; Наука, 2012. С. 320–334.
10. Кардаш Л.В. Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 146–149.
11. Лисицкая Л.Г. Прагматическая адекватность медиатекста: взаимодействие контента и аксиологии : автореф. дисс. … докт. филол. наук. Краснодар, 2010. 47 с.
12. Полонский А.В., Глушкова В.Г., Ряполова М.А. Язык наших медиа. Actual issues of modern philology and journalism. 2021. № 2(41). С. 123–130.
13. Стеценко Н.М. О соотношении понятий «текст» – «медиатекст» – «медиадискурс». Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Т. 24 (63). № 4. Ч. 2. 2011. С. 372–378.
14. Veser R. Wurden die ukrainischen Soldaten in Cherson verraten? Frankfurter Allgemeine Zeitung. 02.08.2022. URL: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/cherson-wurden-ukrainische-soldaten-an-russland-verraten-18208234. html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%
15. Freund N. Festgefahren nach Plan. Süddeutsche Zeitung. 2.08.2022. URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-1.5632494
16. Selenskyj wirft Moskau Staatsterror vor, OSZE prüft Lage in Russland. Spiegel. 29.07.2022. URL: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine--wolodymyr-selenskyj-beschuldigt-russland-des--staatsterrors-a-6d4b83ac-c0a8-42cc-93d0-fed30bfa2141
17. Jessen J. Ukraine-Krieg: Die Front rückt näher – Warum viele bleiben. Westdeutsche Allgemeine Zeitung. 01.08.2022. URL: https://www.waz.de/politik/ukraine-krieg-front-einwohner-flucht-versorgung-id236045389.html
18. Flückiger P. Die Luft im Süden wird dünner: Ukrainische Armee schneidet russischen Nachschub bei besetzter Stadt Cherson ab. Tagblatt. 28.07.2022. URL: https://www.tagblatt.ch/international/ukraine-krieg-die-luft-im-sueden--wird-duenner-die-ukrainische-armee-schneidet--den-russischen-nachschub-bei-der-besetzten--stadt-cherson-ab-ld.2322760
19. Getreideabkommen: Russland räumt Angriff auf den Hafen von Odessa ein. Zeit Online. 24.07.2022. URL: https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/odessa-angriff-russland-getreide?mj_campaign=nl_ref&mj_content=zeitde_text_link_x&mj_medium=nl&mj_source=int_zonaudev_Was%20jetzt%3F
20. Stritzel B., Zahrebelny D., Berg L. Schlacht um Bachmut. Bild. 03.08.2022. URL: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/schlacht-um-bakhmut-panzerhaubitze--2000-im-einsatz-80889460.bild.html
21. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: современная английская медиаречь. Москва : Флинта ; Наука, 2008. 263 с.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Пянковська, І. В. (2022). ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ МЕДІАТЕКСТІВ НА ТЕМУ “KRIEG IN DER UKRAINE” В КОНТЕКСТІ МЕДІАЕКОЛОГІЇ. Нова філологія, (86), 144-149. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-21
Розділ
Статті