ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛАТИНСЬКОМОВНИХ ОДНОСЛІВНИХ КЛІНІЧНИХ ТЕРМІНІВ З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ MACR-, MEGA- (MEGAL-)

Ключові слова: термін, однослівний клінічний термін, терміноелемент, лексико-семантичний аналіз, семантична група

Анотація

У статті проведено лексико-семантичний аналіз терміноелементів macr- та mega- (megal-) у однослівних клінічних термінах, з’ясовано, що зазначені терміноелементи походять від давньогрецьких прикметників і перекладаються як «великий, високий, глибокий, сильний, значимий». Однак в однослівних клінічних термінах досліджувані терміноелементи можуть проявляти різні лексико-семантичні відтінки. Для компоненту macr- характерне значення, що вказує на патологічне збільшення розміру, діаметра, довжини, ширини, підвищення гучності, множинність тощо. Терміноелемент mega- (megal-) також вказує на патологічне збільшення розміру, довжини, ширини, об’єму, надмірний ріст. Із проведеного аналізу стає зрозуміло, що більшість семантичних значень є спільною для обох терміноелементів, а отже, значна частина термінів із macr- та mega- (megal-) є синонімами у клінічній термінології. Разом з тим виділено семантичні групи, які не збігаються для обох терміноелементів. Так, терміноелемент macr- може вказувати на підвищений рівень гучності, великий проміжок часу, важкий перебіг захворювання. Компонент mega- (megal-) може означати велич, завищену самооцінку. За будовою усі проаналізовані терміни утворені шляхом основоскладання за допомого грецьких (переважно) та латинських основ. Дослідження медичних термінів із терміноелементами macr- та mega- (megal-) показало, що вказані компоненти є достатньо продуктивними для утворення однослівних клінічних термінів, однак терміноелемент macr- є поширенішим за mega- (megal-). Перспективою майбутніх наукових доробок у цьому напрямі є подальший аналіз частотних терміноелементів грецького походження, які вживаються у клінічній термінології, з метою систематизації та оптимізації функціонування медичних термінів та укладання вузькоспеціалізованих словників з навчальною метою.

Посилання

1. Беспалова О.Я. Медична термінологія : навчальний посібник. Київ, 2021. 61 с.
2. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. Москва : Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2006. 702 с.
3. Германович Г.О. Медичні терміни зі соматичними компонентами в сучасній українській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Львів, 2021. 319 с.
4. Гимер Н.О. Міжнародні терміноелементи у фаховій лексиці косметики та косметології. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». 2014. Вип. 20(1). С. 32–37.
5. Энциклопедический словарь медицинских терминов : в 3-х томах ; под ред. Б.В. Петровского. Т. 2. Москва : Советская энциклопедия, 1983. 448 с.
6. Кузнєцова І., Шишлаков М. Семантичний аналіз англійських термінів архітектури й будівництва. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Філологія (мовознавство)». 2016. Вип. 23. С. 31–36.
7. Луковенко Т.О. Складання як один із способів термінотворення у галузі гомеопатії. Термінологічний вісник. 2013. Вип. 2 (2). С. 28–31.
8. Мартин В. Система клінічних термінів як предмет мовознавчого розгляду. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 676. С. 26–30.
9. Місник Н.В. Формування української медичної клінічної термінології : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2002. 173 с.
10. Самойленко О.В. Особливості української медичної термінології. Закарпатські філологічні студії. 2020. Вип. 13. Т. 1. С. 108–111.
11. Шпинта Г.М. Особливості використання терміноелементів «mania», «philia» в латинськомовній клінічній термінології. Молодий вчений. 2016. № 5. С. 531–534.
12. Ehrlich A. Medical Terminology for Health Professions. 2009. 636 p.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Ніколаєнко, О. А. (2022). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛАТИНСЬКОМОВНИХ ОДНОСЛІВНИХ КЛІНІЧНИХ ТЕРМІНІВ З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ MACR-, MEGA- (MEGAL-). Нова філологія, (86), 132-136. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-19
Розділ
Статті