ХАРАКТЕР ДИТИНИ В ОПОВІДАННЯХ СУЛЕЙМАНА САНІ АХУНДОВА

Ключові слова: тема, сюжетна лінія, подія, опис, педагогічне значення

Анотація

Мета стaтті – звернути увагу на Сулеймана Сані Ахундова як одного з найбільших представників азербайджанської літератури, прозаїка, драматурга, громадського діяча, просвітителя, який писав для дітей розповіді з морально-виховними елементами. С.С. Ахундов зіграв велику роль у вихованні молодого покоління та набутті моральних цінностей. У статті проаналізовано оповідання письменника із циклу «Страшні історії». Мета полягає в тому, щоб наголосити на важливості цих історій у навчанні дітей шкільного віку. І тому посилалися на дослідження цих оповідань письменника, що були опубліковані у журналі «Мактаб» у 1912–1914 роках, і висловлювали ставлення, посилаючись на їхню думку. Ці історії особливо важливі для вивчення сучасного ландшафту XX століття. Таким чином, у статті об’єктом вступають твори С.С.Ахундова, що написані для дітей, а предметом є аналіз цих творів у контексті морально-виховних характеристик. Використані у статті методи та методики. Основними методами дослідження є порівняння, теорія, аналіз, синтез, евристика. Новизна. С.С. Ахундов хотів показати юному читачеві, що життя іноді жорстке, що шлях реальності не завжди гладкий і що в особі розповідей героїв «Страшних історій» кожен може стикнутися з труднощами і смертю. Тому що це творіння мистецтва повинне відображати дійсність такою, якою вона є, зі своїми реаліями. Кожен читач, який вивчає ці твори, повинен знати, що навколишнє середовище не тільки радісне і прекрасне, але в ньому є і важка сторона. Письменник зобов’язаний показати читачу не тільки позитивні сторони цієї дійсності, але і негативні. Це пов’язане з тим, що художнє творіння повинно викликати у читача позитивні почуття і підготовлювати його до творчого середовища. Читач повинен зрозуміти, що життя справді є полем боротьби, і в цій боротьбі він не повинен бути переможений. З цієї точки зору розповіді серії «Страшні історії» не втратили своєї актуальності і завжди вважалися придатними для читання дітей шкільного віку. Необхідно проаналізувати ці розповіді порівняно із теперішнім, щоб передати ставлення навіть сьогодні. У результаті був зроблений висновок, що включення оповідань на ці теми в підручники, пов’язані з творами такого типу, позитивно впливає на навчання дітей. Ці твори розширюють їхній кругозір, збагачують духовний світ, надають таких якостей, як упевненість у собі, толерантність, щоб вони могли впевнено йти в майбутнє. З цієї точки зору оповідання С.С. Ахундова підходять для дітей шкільного віку і завжди залишаються актуальними.

Посилання

1. Axundov S.S. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005, p. 448.
2. Axundov S.S. Qaraca qız. (Könül Nəhmətova. “Qaraca qız”ın taleyi). Bakı, 2015, p. 172.
3. Həsənli B. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Bakı : “Müəllim” nəşriyyatı, 2013, p. 511.
4. Mir Cəlal, Hüseynov F. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, p. 560.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Махмудова, Ш. А. г. (2022). ХАРАКТЕР ДИТИНИ В ОПОВІДАННЯХ СУЛЕЙМАНА САНІ АХУНДОВА. Нова філологія, (86), 111-116. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-16
Розділ
Статті