ПЕРВИННА І ВТОРИННА СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКИХ БАЗОВИХ ГУСТАТИВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Ключові слова: смак, відчуття, густативний прикметник, пряме значення, образне значення, метафоризація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню первинної і вторинної семантики англійських базових густативних прикметників. До головних смаків традиційно відносять густативи «солодкий», «гіркий», «кислий» та «солоний». Прямі значення прикметників на позначення смаку безпосередньо належать до харчової сфери, а образні значення базуються на метафоричному переосмисленні первинної семантики. Під час дослідження було виокремлено три прямих значення прикметника sweet: 1) «який має смак, схожий на смак цукру», 2) «не згірклий; свіжий», 3) «несолоний»; одне пряме значення прикметника bitter: «який має різкий, їдкий смак, схожий на смак пива або чорної кави без цукру»; два прямих значення прикметника sour: 1) «який має смак лимона чи фруктів, які не готові до вживання»; 2) «який має присмак бродіння» і одне пряме значення прикметника salty: «який має смак солі або містить багато солі». Щодо образних значень, то ми виділили шість образних значень у прикметника sweet: 1) «який має приємний запах», 2) «який має приємний звук», 3) «(про емоцію чи подію) який дає відчуття щастя і/ або задоволення», 4) «(особливо про щось чи когось маленьке) приємний та привабливий», 5) «(про людину) люб’язний і приємний», 6) «(про повітря) приємне і яке не містить шкідливих речовин»; шість образних значень у прикметника bitter: 1) «(про суперечки, сварки тощо) дуже серйозний та неприємний, з великим проявом гніву та ненависті», 2) «(про людину) сердитий і нещасний, тому що відчуває, що з ним повелися несправедливо», 3) «(про подію, досві, тощо) який змушує почуватися дуже нещасним або розчарованим», 4) «(про ставлення) який характеризується сильною ворожістю», 5) «(про тон) саркастичний чи різкий»; 6) «(про погодні умови) надзвичайно холодний і неприємний»; три образних значення у прикметника sour: 1) «(про людину) невеселий; сердитий і неприємний», 2) «(про погляд, вираз обличчя) непривітний», 3) «(про ситуацію) неприємний»; два образних значення у прикметника salty: 1) (заст.) «(про мову чи гумор) смішний та іноді трохи грубий», 2) (сленг) «роздратований або засмучений, головним чином, безпідставно». Виявлено, що під час процесу метафоризації відбувається синестетичний зсув зі сфери смакової модальності на сфери нюхового, слухового, зорового і тактильного сприйняття, а також аналогічний категоріальний зсув у сфері емоційних переживань та раціонального осмислення явищ, пов’язаних із позитивною або негативною оцінкою вражень.

Посилання

1. Бурич (Гурч) Л.А. Сенсоризми як репрезентанти авторської світомоделі. Вісник Львівського університету. Серіz «Журналістика». 2018. Вип. 43. С. 218–226.
2. Ковпік С.І. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози) : монографія. Київ : «НВП Інтерсервіс», 2018. 150 с.
3. Колегаева И.М. Сенсорная метафора и синестезия как языковой феномен: лингвокогнитивный аспект. Записки з романо-германської філології. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, факультет романо-германської філології. Вип. 2 (41). 2018. С. 56–66.
4. Собчук Л.А. Семантична структура мовних одиниць на позначення смакових сенсибілій у сучасній німецькій мові. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вип. 2. 2007. C. 249–253.
5. Степанчук А.П. Сучасні погляди на структурно-функціональну організацію органа смаку людини. Український журнал медицини, біології та спорту. Миколаїв, 2020. Т. 5. № 4. С. 55–60.
6. Тулюлюк К. Лінгвопрагматика сенсоризмів у ґендерному вимірі (на матеріалі англійськомовної прози початку XX століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Чернівці, 2016. 20 с.
7. Шевелюк В.А. Контрастивні особливості вторинної семантики соматизмів у фразеологічних знаках іспанської, української та російської мов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. 2007. Вип. 1. С. 278–284.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Коляда, Е. К., & Калиновська, І. М. (2022). ПЕРВИННА І ВТОРИННА СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКИХ БАЗОВИХ ГУСТАТИВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ. Нова філологія, (86), 86-93. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-13
Розділ
Статті