ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ Й ТЕРМІНА В КОНЦЕПЦІЯХ СВІТОВОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Ключові слова: термінологія, термін, стандартизація, термінологізація, ретермінологізація

Анотація

Статтю присвячено огляду становлення та розвитку теорії термінології. Проаналізовано окремі визначення понять «термінологія» та «термін». Розглянуто різні аспекти теорії термінології та зазначено актуальні напрями її розвитку. Термінологія визнана окремою дисципліною багатьма вченими. Важлива роль термінології в сучасному світі незаперечна, адже рівень розвитку суспільства визначається саме за станом національної термінології. Вона відображає стан науки того чи іншого суспільства і є важливим компонентом політики, економіки, культури. Сучасний словник кожної мови містить безліч термінів із різних галузей людської діяльності та знань. Оскільки нові реалії продовжують виникати, а мова не може утворити необхідну кількість нових термінів для їхнього позначення, основними процесами термінотворення стають термінологізація та ретермінологізація. Методи традиційної (класичної) теорії термінології, яка була розроблена австрійським вченим Е. Вюстером і мала на меті стандартизацію спеціалізованого мовлення, більше не задовольняють сучасних дослідників і викликають численні дискусії з кінця 70-х років ХХ ст. Одними з ключових питань є власне визначення поняття «термін», зв’язок професійної лексики й термінології, характеристики, властиві термінам. Термінологія як наука еволюціонує, одним із наслідків цього є її наближення до лінгвістики, зокрема до лексикології. Сучасні лінгвісти приписують терміну варіативні характеристики, визнають полісемію та синонімію як його прийнятні характеристики. Виникають нові термінологічні школи та напрями. У всьому світі на національному та міжнародному рівні функціонують численні установи й організації, які вирішують завдання стандартизації мови, термінологічного планування, уніфікації та інтернаціоналізації термінології, а також законодавчого супроводу вживання термінів. Подальші дослідження термінології є важливим чинником для прискорення науково-технічного прогресу та необхідною умовою для обміну досягненнями науки та техніки у світі.

Посилання

1. Sager J.C. A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam-Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1990. 264 p.
2. Vocabulaire systématique de la terminologie / sous la rédaction de Rachel Boutin-Quesnel. Québec : Publications du Québec, 1985. 38 p.
3. Kocourek R. La langue française de la technique et de la science. Paris ; Wiesbaden : O. Brandstetter – La Documentation française, 1982. 259 р.
4. Dictionnaire de linguistique / Dubois J. et al. Paris : Larousse, 2002. 568 p.
5. Селiванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 844 с.
6. Rey A. La terminologie: noms et notions. 2e édition. Paris : PUF, 1992. 127 p.
7. Candel D. La terminologie entre science et discours? Remarques sur la terminologie institutionnelle. Linx. 52 / 2005. Lexique, terminologie, discours. P. 85–96.
8. Thoiron P., Béjoint H. La terminologie, une question de termes ? Meta, 55 (1), 2010. P. 105–118. URL: https://doi.org/10.7202/039605ar
9. Calberg-Challot M. Quand un vocabulaire de spécialité emprunte au langage courant : le nucléaire, étude de cas. Aspects de la recherche en langue de spécialité/ sous la direction de J. Humbley. Paris : Université Paris VII., 2007. Р. 71–85.
10. Meyer I., Mackintosh K. “L’étirement» du sens terminologique : aperçu du phénomène de la déterminologisation. Le sens en terminologie / sous la direction de H. Béjoint et Ph. Thoiron. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2000. Р. 198–217.
11. Ментинська І.Б., Наконечна Г.В. Ретермінологізація як спосіб укомплектування терміно-систем (на матеріалі української комп’ютерної термінології). Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2019. № 1 (17). С. 273–278.
12. Міщенко А.Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу : монографія. Вінниця : Нова книга, 2013. 187 с.
13. Lelubre X. La terminologie arabe contemporaine de l’optique : faits –théories – évaluation : Thèse de doctorat. Université Lumière Lyon II, 1992. 546 p.
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати
Борисов, В. А. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ Й ТЕРМІНА В КОНЦЕПЦІЯХ СВІТОВОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Нова філологія, (86), 13-18. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-2
Розділ
Статті