ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІ МОВІ ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТТЯ

  • Г. В. Поліщук
Ключові слова: етимологія, англійська мова, початок 20 століття, мовний розподіл, французькі запозичення, семантичні групи, морфологія

Анотація

У статті автором запропоновано результати суцільного лексикографічного обстеження іноземних слів у словниковому складі слів англійської мови, зафіксованих на початку 20 століття (1900–1939 роки), оскільки на сучасному етапі розвитку науки та суспільства тема етимології набуває поширення у філології з її подальшою практичною імплементацію в освітній процес. Метою роботи є встановлення основних лексико-семантичних груп запозиченої французької лексики, визначення місця французької мови в мовній дистрибуції експериментального матеріалу, який доводить її панівний вплив на словниковий склад англійської мови в 1900–1939 роках 20 століття. Вплив французької мови проаналізовано з урахуванням історичного підґрунтя розвитку досліджуваних мов. У статті запропоновано кількісну та якісну інтерпретацію запозичень: серед 38 мов, зафіксованих у матеріалі спостереження, 42% запозичень належить саме запозиченням із французької мови, що підтверджує положення про генетичну, географічну та структурну спорідненість досліджуваних мов. Проаналізовано основні семантичні групи запозичень (їжа, спорт, музичні терміни, мистецтво та література, військова тематика, медицина тощо). Установлено, що 2,8% лексики охоплюють неасимільовані французькі запозичення, марковані як такі, що належать до розмовної лексики, які набули поширення в багатьох мовах світу. З’ясовано морфологічні особливості запозиченої лексики з огляду на аналіз найбільш поширених іменникоутворювальних французьких суфіксів: -ette – 15%; -age – 8,3%; -eur – 10%; -on – 11,8%; -ier/-ierre – 6,4%; -tine – 5%; -ist/-ism – 4,9%; а також частиномовний аналіз експериментального матеріалу. Доведено, що серед основних частин мови англійська мова запозичує іменники найбільше, ніж слова інших частин мови, – 71%, 17,2% – іменникові фрази, 5,7% – прикметники, 2,4% – вигуки, 1,2% – дієслова, 1% – прислівники, 1,5% – прислівникові фрази. Автор висловлює надію, що запропоноване лексикографічне обстеження та класифікація запозиченого французького вокабуляра початку 20 століття в поєднанні з наявним теоретичним підґрунтям послугує ефективною базою для уніфікації наукових розвідок у царині етимології англійської мови та матиме релевантне практичне застосування.

Посилання

1. Sheard J.A. The words we use : пособие / С.С. Хидекель и др. Readings in Modern English Lexicology. Ленинград : Просвещение, 1969. C. 183–190.
2. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge : Cambridge Univ. press, 1995. 489 p.
3. Jackson H., Amvela E. Words, Meaning and Vocabulary: An Introduction to Modern English Lexicology. London ; New York : Continuum, 2001. 216 p.
4. Jamet D. Foreword. Lexis. 2009. № 3. URL: http://journals.openedition.org/lexis/623; DOI: https://doi.org/10.4000/lexis.623.
5. Rao V.Ch. The Significance of the Words Borrowed into English Language. Research Gate. 2018. Issue 6. Vol. 2. URL: http://www.jrspelt.com.
6. Haugen J.D. Borrowed Borrowings. Nahuatl Loan Words in English. 2009. № 3. DOI: 10.4000/lexis.638.
7. Tan S. Imm. Lexical Borrowing in Malaysian English: Influences of Malay. Borrowing, 2009. № 3. DOI: 10.4000/lexis.629.
8. Myachinskaya E. The factor of Scandinavian influence in the history of English. Scandinavian Philology. 2019. Vol. 17. Issue 1. P. 22–35. DOI: 10.21638/11701/spbu21.2019.102.
9. Francis W. Nelson. Word-Making: Some Sources of New Words Language: Readings in Language and Culture / V.P. Clark, P.A. Escholz, A.F. Rosa. 6 ed. Bedford / St. Martin’s ; Boston ; New York, 1998. P. 154–165.
10. Амосова Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1956. 218 с.
11. Berndt R. A History of the English Language. Leipzig : Verlag Enzyklopadie, 1989. 240 p.
12. Bielenia-Grajewska M. Linguistic Borrowing in the English Language of Economics. Lexis. 2009. № 3. DOI: 10.4000/lexis.643.
13. Oxford Dictionary of Foreign Words and Phrases. Second Ed. Oxford University Press, 2008. 408 p.
14. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Second Ed. Oxford University Press, 2007. 443 p.
15. Hockett Ch.F. A course in Modern Linguistics : пособие /С.С. Хидекель и др. Readings in Modern English Lexicology. Ленинград : Просвещение, 1969. С. 172–182.
16. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Київ : Академія, 1999. 288 с.
17. Зубкова Л.Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. Москва : РУДН, 1999. 237 с.
18. Heny F. Syntax: The structure of Sentences. Language: Readings in Language and Culture / V.P. Clark, P.A. Escholz, A.F. Rosa. 6 ed. Bedford / St. Martin’s ; Boston ; New York, 1998. P. 189–223.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Поліщук, Г. В. (2021). ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІ МОВІ ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТТЯ. Нова філологія, (84), 207-214. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-29
Розділ
Статті