КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕТАФОРИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ІНАВГУРАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ ДЖ. БАЙДЕНА)

Ключові слова: політична промова, метафоризація, концептуальна метафора, індивідуально-авторська метафора

Анотація

Когнітивна лінгвістика трактує метафору як ідеальну модель мовного відображення базового когнітивного процесу. Вона є універсальним знаряддям мислення та пізнання світу. У політичному дискурсі метафора виступає непрямим засобом впливу на суспільну свідомість, метою якого є створення політичного іміджу, формування переконань та уявлень, продукування позитивної чи негативної емоційно-оцінної позиції. Отже, дослідження метафори та метафоризації в когнітивно-дискурсній парадигмі є перспективним і актуальним напрямом сучасних лінгвістичних студій. У статті розглянуто концептуальні аспекти метафоризації англійського політичного дискурсу. Предметом детального аналізу є когнітивні та комунікативно-прагматичні особливості метафоричних засобів, використаних в інавгураційній промові Джозефа Байдена. Виокремлено базові концептуальні метафори (UNITY IS A PURPOSE, HISTORY IS A STORY, HISTORY IS A PERSON, NATION IS AN ORGANISM, DEMOCRACY IS A WAR), які формують рамковий пропозиційний зміст політичної промови. Ці концептуальні метафори реалізуються через низку метафоричних засобів, серед яких такі: метафора-кліше, метонімія, персоніфікація, порівняння, індивідуально-авторська метафора. Фактичний матеріал підтверджує домінування оригінальної індивідуально-авторської метафори в політичному дискурсі президента, найоптимальнішим способом передачі якої є дослівний переклад із застосуванням абсолютних та відносних еквівалентів. Дослідження використаних політичних метафор здійснювалося з позиції аналізу лінгвістичних образних виразів як елементів індивідуального авторського стилю американського політичного лідера – Джозефа Байдена. Визначено комунікативну та прагматичну спрямованість використаних метафоричних засобів. Запропоновано ефективні стратегії передачі використаних американським президентом Дж. Байденом англійських концептуально-образних прийомів засобами української мови зі збереженням їхнього семантичного, прагматичного та стилістичного потенціалу.

Посилання

1. Shaffner C. Editorial: Political speeches and discourse analysis. Current issues in language and society. 1996. Vol. 3. № 3. P. 201–204.
2. Метафора. Академічний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/s/metafora (дата звернення: 07.08.2021).
3. Метафора. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Метафора (дата звернення: 07.08.2021).
4. Schumacher H. The words that help us understand the world. URL: https://www.bbc.com/culture/article/20200710-the-words-that-stretchhow-we-think (дата звернення: 05.08.2021).
5. Kövecses Z. Metaphor. A Practical Introduction. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002. 287 p.
6. Burmakova E.A., Marugina N.I. Cognitive Approach to Metaphor Translation in Literary Discourse. Language and Culture : the XXY Annual International Academic Conference, 20–22 October 2014. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 154. 2014. P. 527–533.
7. Burkholder T.R., Henry D. Criticism of metaphor. Rhetorical criticism: Perspectives in action. Lanham : Lexingston Books, 2009. P. 97–114.
8. Lakoff G., Johnson M. Metaphor We Live By. Chicago ; L. : The University of Chicago Press, 1980. 242 p.
9. Musolff A. Metaphor and political discourse. Analogical reasoning in debates about Europe. New York : Palgrave Macmillan, 2004. 211 p.
10. Pavlikova Z. The Concept of Metaphor in Political Speeches (Metaphors in the Electoral Speeches of Donald Trump and Joe Biden in the 2020 Presidential Elections). URL: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/www_write/files/2020/pavlikova.pdf (дата звернення: 10.08.2021).
11. Experts say Biden’s inaugural address had folksy tone, direct message and phrase that will be remembered: “uncivil war” / The Spokesman-Review. URL: https://www.spokesman.com/stories/2021/jan/20/experts-say-president-joe-bidens-inaugural-address/ (дата звернення: 06.08.2021).
12. Viala-Gaudefroy J. Biden’s inaugural speech: a return to normalcy? URL: https://theconversation.com/joe-bidens-inauguralspeech-a-return-to-normalcy-154124 (дата звернення: 06.08.2021).
13. Abraham Lincoln. Great Speeches / with Historical Notes by John Grafton. URL: https://www.goodreads.com/quotes/31631-we-are-not-enemies-but-friends-we-must-not-be (дата звернення: 06.08.2021).
14. Inaugural Address by President Joseph R. Biden, Jr. The White House. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/20/inaugural-address-by-president-joseph-r-biden-jr/ (дата звернення: 05.08.2021).
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Печко, Н. М., & Харкевич, Г. І. (2021). КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕТАФОРИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ІНАВГУРАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ ДЖ. БАЙДЕНА). Нова філологія, (84), 200-206. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-28
Розділ
Статті