АНТРОПОМОРФНЕ МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СФЕРИ-МІШЕНІ BREXIT У ПОЛІТИЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ БОРИСА ДЖОНСОНА

Ключові слова: метафора, концептуальна метафора, антропоморфна метафора, метафорична модель, фрейм

Анотація

Політична журналістика є однією з визначних галузей журналістики, яка передбачає маніпулятивний вплив, віддзеркалений у використанні мовних засобів, зокрема метафор. У статті розглядається проблема антропоморфного метафоричного моделювання сфери-мішені Brexit – поняття, яке стало відомим у глобальному масштабі протягом п’яти років із моменту його створення. Brexit як політичний процес і референдум, що відбувся у Великобританії у 2016 році, має такі структурні елементи: «Референдум», «Велика Британія», «виборець», «Європейський Союз», «політичний процес» і «стратегія». Такі елементи стають об’єктом метафоричного моделювання політичної публіцистики Бориса Джонсона. Під час дослідження вдалося виявити, що найчисельнішою групою метафор є ті, які належать до сфери-джерела «Людина» й мають назву антропоморфні метафори. Теоретичні погляди Джорджа Лакоффа й Марка Джонсона на метафору, що розглядається як спосіб розуміння однієї концептуальної сфери через іншу, дають можливість авторам визначити групу фреймів антропологічних метафор, які виявляють образну складову частину концепту Brexit у публіцистиці Бориса Джонсона, зокрема: «Психологічна діяльність», «Анатомічні органи», «Культурний фон». Саме антропоморфні метафори, що асоціюються з людством, його культурою та фізичним середовищем, створюють атмосферу згуртованості й апелюють до емоційної сфери читача, його патріотизму, гідності й відчуття самоідентичності. Результати дослідження доводять, що антропологічне метафоричне моделювання є надзвичайно ефективним маніпулятивним засобом, який використовується Джонсоном із метою створення бажаної суспільно-політичної картини у свідомості читачів і впливу на їхню думку щодо Брекзиту, його позитивних аспектів і наслідків. Наше дослідження може стати підґрунтям для покращення та оптимізації технік мовленнєвого маніпулювання політичними структурами. Також результати проведеної роботи можуть знайти застосування для підвищення соціально-політичної самосвідомості індивідуумів через розвиток критичного ставлення до текстів політичної публіцистики.

Посилання

1. Михалева О.Н. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01. Иркутск, 2004. 289 с.
2. Солганик Г.Я. Стилистика текста : Учебное пособие. 2-е издание. Москва : Флинта : Наука, 2000. 256 с.
3. Чудинов А.П. Политическая лингвистика : учебное пособие. Москва : Флинта : Наука, 2006. 256 с.
4. Boris on Brexit and the EU. URL: https://www.telegraph.co.uk/boris-on-brexit-eu/ (дата звернення: 16.08.2021).
5. Lakoff G. Metaphors we live by. Chicago : University of Chicago Press, 2003. 191 p.
6. Oxford English dictionary. URL: https://www.oed.com/ (дата звернення: 05.08.2021).
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Луценко, Л. О., & Негуляєва, А. О. (2021). АНТРОПОМОРФНЕ МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СФЕРИ-МІШЕНІ BREXIT У ПОЛІТИЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ БОРИСА ДЖОНСОНА. Нова філологія, (84), 145-150. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-20
Розділ
Статті