ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ, ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ ТА ГІБРИДНІ ЖАНРИ

Ключові слова: діалогічність, інтертекстуальність, інтердискурсивність, реконтекстуалізація, жанрова гібридизація, дискурс-аналіз

Анотація

У статті в рамках когнітивно-дискурсивної парадигми робиться спроба визначити категорії інтертекстуальності й інтердискурсивності й дослідити їх зв’язок із феноменом жанрової гібридизації. Обидві категорії беруть початок від ідей М. Бахтіна про діалогічність текстів і гетероглосію. Однак, як показав аналіз літератури, поняття «діалогічність», «інтертекстуальність» і «інтердискурсивність» істотно розрізняються. З одного боку, діалогічність розглядається як загальний принцип використання мови, дискурсу й пізнання, як вроджена здатність брати участь в діалозі. З іншого боку, інтердискурсивність у найзагальніших рисах розуміється як соціально значуще мовне явище, що фокусується на діалогічних відносинах між різними лінгвістичними нормами, які пов’язані з певними соціальними тенденціями або ідеологією, відбиваються в елементах жанрів, дискурсів і стилів і виражаються зо допомогою певних мовних форм, включаючи лексичні одиниці, синтаксичну структуру речень і просодію. А інтертекстуальність – це поняття, яке означає загальну властивість текстів, що знаходить своє вираження в наявності між ними певних зв’язків, за допомогою яких тексти можуть імпліцитно або експліцитно посилатися один на одного. Таким чином, як видно з наведених визначень, ці категорії хоча й близькі в концептуальному плані, розрізняються насамперед на рівні абстракції. Також примітно, що через зростаючу роль інформаційних технологій і мультимедіа в усіх сферах сучасного людського життя інтердискурсивність і реконтекстуалізація певних соціальних практик у нових соціальних і культурних контекстах часто приводить до виникнення гібридних жанрів не тільки в писемному мовленні, а й у живому спілкуванні. Мало того, жанрова гібридизація часто простежується також у мистецтві, рекламі й кінематографі, що дозволяє аналітикам проводити мультимодальний аналіз дискурсу.

Посилання

1. Bakhtin, M. (1981). The Dialogic Imagination: Four Essays. (C. Emerson & M. Holquist, Trans.; M. Holquist, Ed.). Austin: University of Texas Press.
2. Langacker, R. (2008). Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford : Oxford University Press.
3. Kristeva, J. (1991). Word, dialogue and novel. In T. Moi (Ed.), The Kristeva Reader (34–61). Oxford : Wiley-Blackwell.
4. Genette, G. (1997). Palimpsests: Literature in the Second Degree. (Ch. Newman & Cl. Doubinsky, Trans.]. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
5. Wu, J. (2011). Understanding Interdiscursivity: A Pragmatic Model. Journal of Cambridge Studies, 6 (2–3), pp. 95–115.
6. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge : Polity Press.
7. Fairclough, N. (2003). Analyzing Discourse: Text Analysis for Social Research. London : Routledge.
8. Fairclough, N. (2010). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (2nded.). London : Pearson Education ESL.
9. Pêcheux, M. (1982). Language, semantics and ideology. New York : St. Martin’s Press.
10. Bhatia, V.K. (1993). Analysing Genre. Language use in professional settings. London-New York : Longman.
11. Bhatia, V.K. (1995). Genre-mixing in professional communication: the case of “private intentions” v. “socially recognized purposes”. In P. Bruthiaux, T. Boswood, B. Bertha (Eds.), Explorations in English for Professional Communication (pp. 1–19). Hong Kong: City University of Hong Kong Press.
12. Bhatia, V.K. (2008). Genre Analysis, ESP and Professional Practice. English for Specific Purposes, 27, pp. 161–174.
13. Bhatia, V.K. (2012). Critical Reflections on Genre Analysis. Ibérica, 24, pp. 17–28.
14. Chouliaraki, L., & Fairclough, N. (1999). Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh : Edinburgh University Press.
15. Linell, P. (1998). Discourse across boundaries: On recontextualizations and the blending of voices in professional discourse. Text & talk: an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies, 18 (2), pp. 143–157.
16. Wodak, R., & Fairclough, N. (2010). Recontextualizing European higher education policies: the cases of Austria and Romania. Critical Discourse Studies, 7: 1, pp. 19–40.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Єгорова, А. В. (2021). ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ, ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ ТА ГІБРИДНІ ЖАНРИ. Нова філологія, (84), 87-90. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-13
Розділ
Статті