ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ СЛІВ ГЕЙМЕРСЬКОГО ЖАРГОНУ РОСІЙСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ НА ПРИКЛАДІ ГРИ DOTA 2

Ключові слова: словникова стаття, семантизація, компаративний аналіз, онлайн-гра, макро- та мікроструктура словника

Анотація

В епоху глобалізації, тотальної комп’ютеризації та інформатизації всесвітня мережа стає невіддільною частиною життя людини. Одним із популярних віртуальних місць спілкування, окрім соціальних мереж, є онлайн-ігри, в яких існує своя специфічна лексика – геймерський жаргон. Попри те, що сучасна людина проводить в Інтернеті більшу частину свого дня, та онлайн-ігри, особливо серед молоді, щороку стають більш популярними, досліджень геймерського жаргону, зокрема лексикографічних робіт щодо зазначеної лексики, не так багато. Дослідження присвячене спробі описати та охарактеризувати структуру польсько-російського словника геймерського жаргону. В статті надано дефініцію поняття жаргон та виділені особливості власне геймерського жаргону, який слід відрізняти від комп’ютерного; описуються структурні елементи, за якими створено словник, та перелічені одиниці, з яких складається його макро- та мікроструктура. В запропонованому лексикографічному описі геймерського жаргону в російській і польській мовах враховуються фонетичні, графічні, граматичні, словотвірні особливості кожної з мов і здійснюється компаративний аналіз їх диференціальних ознак. Виділені специфічні ознаки ілюструються прикладами, які якнайбільше розкривають та аргументують сутність висловлювань. Словник базується на основних принципах лексикографування: наступництво лексикографічних творів, значна роль суб’єктивного фактора, зумовленість жорстким прагматизмом, нормативність у відборі й подачі лексичного матеріалу, теоретична й практична багатоплановість лексикографічних творів. Результати цього дослідження дали змогу порівняти систему геймерського жаргону у російській та польській мовах, виділити в них спільні та відмінні ознаки, підкреслити особливості кожної з мов щодо використання досліджуваних лексичних одиниць.

Посилання

1. Аханова М.Г., Корольчук А.В. Игровой сленг как новая форма коммуникации. Актуальные направления научных исследований: от теории к практике. Таганрог, 2016. Т. 2, № 2. С. 81–85.
2. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике: монография. Москва : Наука, 1975. 559 с.
3. Горшков П.А. Сленг хакеров и геймеров в интернете (рус.): дисс… к-та филол. наук: 10.02.02 / Институт лингвистики и межкультурной коммуникации (МГОУ). Москва, 2006. 68 с.
4. Литературная норма и просторечия / отв. ред. Л.И. Скворцов. Москва : Наука, 1977. 254 с.
5. Хомяков В.О. Введение в изучение слэнга – основного компонента английского просторечия: монография. Вологда : Вологодский гос. пед. ин-т, 1971. 104 с.
6. Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода : автореф. дисс. … докт. филол. наук : 10.02.02. Л., 1980. 49 с.
7. Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США: монография. Москва : Высшая школа, 1963. 216 с.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Горлач, В. В., & Доня, В. А. (2021). ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ СЛІВ ГЕЙМЕРСЬКОГО ЖАРГОНУ РОСІЙСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ НА ПРИКЛАДІ ГРИ DOTA 2. Нова філологія, (84), 50-54. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-7
Розділ
Статті