ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНІХ ФОРМ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: поетичний дискурс, художні форми, художній образ, семіотичний модус, інтермедіальність, мультимодальність, театралізація, музикалізація поезії, візуалізація поезії, мультимодальний конструкт, антиконцептність

Анотація

Стаття сфокусована на аналізуванні інтермедіальних художніх форм, що конструюються у сучасному англомовному поетичному дискурсі. Останній характеризується еклектичністю, жанровою гібридністю, інтерактивністю, нелінійністю, ірраціональністю, антихудожністю, антиконцептністю та мобільністю. Художня форма включає увесь спектр елементів, з яких складається поетичний текст. У контексті мультимодальності виокремлюємо вербальний семіотичний модус у конструюванні художніх форм, що включає слова, словосполучення, словесні та художні образи, композицію у цілому. Залежно від жанру поетичного дискурсу це можуть бути поетичні тексти, надруковані у збірці поезії, рухомі словесні образи у дигітальному середовищі або виконані з дерева чи іншого матеріалу і розташовані у вигляді інсталяцій у реальному просторі. Авдіальний модус охоплює звуки та звукові повтори, риму, ритм, інтонацію, мелодію, що супроводжує поетичний текст у цифровому форматі. У контексті візуального модусу йдеться про візуальну форму поетичного тексту, рухомі образи або сталі ілюстрації, що є компонентами поетичного тексту. Художні форми є мультимодальними конструктами, що творяться у сучасному англомовному трансжанровому поетичному дискурсі на межі та у взаємодії вербального, візуального та авдіального семіотичних модусів. Інтермедіальність художніх форм у сучасному англомовному поетичному дискурсі розуміється як взаємодія технік або прийомів різних видів мистецтв у їх творенні. В аналізованому дискурсі вона маніфестується у двох аспектах – музикалізації поезії, візуалізації поезії. Художні форми, що конструюються у такому дискурсі, створюють ефект театралізації. Автори проаналізованих текстів шляхом експерименту з формою і змістом поетичного тексту, жанрової гібридизації, інтеграції різних семіотичних модусів і мистецьких форм вдаються до перфомансу.

Посилання

1. Еліот Т.С. Музика поезії. Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів : Літопис. 2001. С. 95–109.
2. Маріна О.С. Сучасний англомовний поетичний дискурс: мультимодальний формат. Науковий вісник херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». 2019. № 2. С. 48–54.
3. Раренко Н.В. Словесна образність як засіб театралізації англомовної постмодерністської художньої прози. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2020. № 45. том 2. С. 131–134.
4. Якобсон Р. Лінгвістика і поетика. Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів : Літопис. 2001. С. 465–491.
5. Bennett J. URL: http://johnmbennettpoetry.blogspot.com/2021/05/ (дата звернення: 05.08.2021).
6. Dworkin C. The Fate of Echo. Against Expression : An Anthology of Conceptual Writing. Evanston, Illinois : Northwestern University Press. 2011. P. XXIII–LIV.
7. Jenkins H. Transmedia What? Immerse. 2016. URL: https://immerse.news/transmedia-what-15edf6b61daa (дата звернення: 27.07.2021).
8. Jewitt C. An Introduction to Multimodality. The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London : Routledge. 2014. P. 1–9.
9. Kress G. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. London : Routledge. 2010. 236 p.
10. Kress G. Multimodal discourse analysis. The Routledge Handbook of Discourse Analysis. London : Routledge. 2011. P. 1–7.
11. Manuel J.K. Digimodernism: Configuring Literature and Society. 2020. 156 p.
12. Montgomery R. Poems. URL: http://www.robertmontgomery.org/ (дата звернення: 25.07.2021).
13. Multimodality: Disciplinary Thoughts and the Challenge of Diversity [Wildfeuer J., Pflaeging J., Bateman J., Seizov O. & Tseng C-I. eds.]. Berlin : Walter de Gruyter. 2019. 341 p.
14. Rajewsky I.O. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality. Intermédialités. 2005. P. 43–64.
15. Redling E. The Musicalization of Poetry. Handbook of Intermediality: Literature – Image – Sound – Music. 2015.
16. Storm J.A.J. Metamodernism: The Future of Theory. Chicago : University of Chicago Press. 2021. 328 p.
17. Wolf W. (Inter)mediality and the study of literature. CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2011. Vol. 13. No 3. no pag.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Маріна, О. С. (2021). ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНІХ ФОРМ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (83), 168-174. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-24
Розділ
Статті