ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

Ключові слова: переклад, перекладач, функціональна теорія, текст, скопос- теорія, інтегральний підхід, перекладацька дія, принцип лояльності

Анотація

У статті представлено аналіз функціональної теорії перекладу. Хоча функціональні погляди на переклад можна зустрінути на різних етапах історії, теоретичне їх оформлення й обґрунтування відбулося в 1970–1980-х роках ХХ ст. у колі німецьких професійних перекладачів і дослідників. Стаття надає огляд розвитку ідей функціоналізму в перекладі від класифікації текстів для перекладу К. Райс, яка підготувала підґрунтя для функціонального підходу в праці щодо критики перекладу. Представлено класифікацію текстів К. Райс відповідно до їх функцій і відповідні методи перекладу. У статті розглянуто теорію перекладацької дії, запропонованої Ю. Хольц- Мянттярі, уперше орієнтовану на професійний переклад. Особливістю цього підходу є широке тлумачення перекладу як дії, що охоплює всіх учасників взаємодії та міжкультурний контекст. Визначальними факторами такої перекладацької дії є потреби вихідного тексту й адресата. Інтегрований функціональний підхід М. С.-Хорнбі базується на теорії К. Райс і являє собою всеосяжний «комплексний» підхід до перекладу на основі типів тексту з різних сфер, є спробою подолати розрив між комерційними та літературними перекладами. Також проаналізовано функціональний підхід до перекладу, що ґрунтується на «скопос-теорії», засновниками якого вважають Г. Фермеєра й К. Райс. Критерієм успішної діяльності перекладача в «скопос-теорії» є досягнення ним мети комунікації, яку ставить автор перекладу. Принцип «функціональності плюс лояльність» ліг в основу моделі аналізу тексту в перекладі, який запропонувала К. Норд. Лояльність авторка трактує як двосторонню відповідальність перекладача перед партнерами в суспільній взаємодії між людьми. У статті представлено модель аналізу тексту, що синтезує три аспекти функціоналістських підходів, які, на думку вченої, є особливо важливими в підготовці перекладачів. Визначено, що на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства застосування наявних напрацювань функціонального підходу до перекладу відповідає вимогам професійної практики й може бути успішно застосовано при підготовці перекладача.

Посилання

1. Reiss K. Text types, translation types and translation assessment, translated by A. Chesterman, in A. Chesterman (ed.), 1989. Р. 105–115.
2. Reiss K., Vermeer H.J. Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory Explained, translated by C. Nord, English reviewed by M. Dudenhöfer. Manchester : St Jerome, 2013. 240 p.
3. Nord Ch. Functional units in translation. Translation – acquisition – use / eds. by A. Mauranen, T. Puurtinen. Jyväskylä : University Press. 1994. Р. 41–50.
4. Holz-Mänttäri J. Translatorisches Handeln: Theorie und Methode. Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1984.
5. Holz-Mänttäri J. ‘Translatorisches Handeln – theoretische fundierte Berufsprofile’. M. Snell-Hornby (ed.). Übersetzungswissenschaft: Eine Neuorientierung. Tübingen : Franke, 1986. Р. 348–374.
6. Snell-Hornby M. Translation Studies: An Integrated Approach, Amsterdam and Philadelphia, PA: John Benjamins. 1988 (revised 1995). 170 р.
7. Snell-Hornby M. The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints Benjamins Translation Library Vol. 66. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 2006. 205 p.
8. Vermeer H.J. ‘Skopos and commission in translational action’, in: Lawrence Venuti (ed.),. The Translation Studies Reader. London ; New York : Routledge, 1989. Р. 221–232.
9. Vermeer H.J. ‘Translation today: Old and new problems’. M. Snell-Hornby, F. Pöchhacker and K. Kaindl (eds). Translation Studies: An Interdiscipline. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 1994. Р. 3–16.
10. Nord Ch. Scopos, loyalty, and translational conventions. Target. 1991. № 3 (1). Р. 91–109.
11. Nord Ch. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, 2nd edition, Amsterdam : Rodopi, 2005. 250 р.
12. Скиба К.М. Функціональний підхід, що ґрунтується на «скопос-теорії», як інструмент сучасного перекладача. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2019. № 18. С. 25–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2019_18_8.
13. House J. ‘English as a Global Lingua Franca: A Threat to Multilingualism, Intercultural Communication and Translation?’ / talk at the. Free Linguistics Conference. 2014. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dLHuwsQgQcU.
14. Pym A., Shlesinger M., Jettmarová Z. (eds). Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2006. 255 p.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Камінська, М. О. (2021). ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ. Нова філологія, (83), 105-111. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-15
Розділ
Статті