ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОГО ТУРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Ключові слова: спеціалізований дискурс, туристичний дискурс, метамова, полікодовість

Анотація

У статті аналізуються функціональні особливості англомовного туристичного дискурсу як видом соціальної комунікації, що досліджується як спеціалізований дискурс. Актуальність дослідження зумовлена розвитком туристичної індустрії й формування мови туризму як окремого виду дискурсу. Аналіз англомовних туристичних текстів (брошури, рекламні повідомлення, діджитальна реклама тощо) показує використання різних мовних засобів відповідно до мети, поставленої перед повідомленням. Це дає змогу визначити функції мови туризму, серед яких є основні та вторинні. Автор користується термінологією Р. Якобсона для деталізації функціональних особливостей мови туризму. Підкреслюється первинність інформативної та спонукальної функції туристичного дискурсу. Інформативна функція характеризується такими ознаками, як енциклопедичність, популяризація, полікодовість та оцінність. Маючи тісний зв’язок зі значенням повідомлення, інформативна функція є визначальною під час комунікації (підкреслюється комунікативний аспект впливу на адресата). Спонукальна функція втілює значення туристичного дискурсу як мови соціального контролю. Вторинні функції – емотивна, фатична, метамовна й естетична – підтримують ефективне використання основних функцій. Зазначається, що в текстах туристичної спрямованості важливу роль відіграють невербальні елементи (картинки, музика, образи тощо), однак першочерговим інструментарієм інформативної та спонукальної функцій усе ж є мовні засоби. В англомовних текстах, відібраних для аналізу, відзначається часте використання теперішнього часу, спонукання до дії завдяки імперативним конструкціям. Форма тексту часто має описовий характер. Характерним для туристичного дискурсу є використання великої кількості прикметників, які часто вживаються в найвищому ступені порівняння. У ході дослідження основними функціональними характеристиками туристичного дискурсу проголошуються інформативність, оцінність, спонукальність і переконливість.

Посилання

1. Клюев Е.В. Речевая коммуникация : учебное пособие для университетов и вузов. Москва : Издательство ПРИОР, 1998. 224 с.
2. Конецкая В.П. Социология коммуникации. Москва : МУБиУ, 1997. 304 с.
3. Погодаева С.А. Языковые средства аргументации во французском туристическом дискурсе : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.05. Иркутск, 2008. 234 с.
4. Dann G.M.S. The Language of Tourism. A Sociolinguistic Perspective. Wallingford : CAB International, 1996. 298 р.
5. Gotti M. Specialized Discourse. Linguistic Features and Changing Conventions. Berne : Peter Lang, 2003. 354 р.
6. Innis R.E. Semiotics – An Introductory Reader. London : Hutchinson, 1986. 216 p.
7. Jefkins F., Yadin D. Advertising. Harlow : Pearson Education, 2000. 416 p.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Іщук, А. А. (2021). ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОГО ТУРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Нова філологія, (83), 99-104. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-14
Розділ
Статті