Мамчич, І. П. «СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ З ТОПООНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ». Нова філологія, вип. 84, Грудень 2021, с. 158-64, doi:10.26661/2414-1135-2021-84-22.