[1]
І. П. Мамчич, «СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ З ТОПООНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ», НФ, вип. 84, с. 158-164, Груд 2021.