Мамчич, І. П. (2021) «СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ З ТОПООНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ», Нова філологія, (84), с. 158-164. doi: 10.26661/2414-1135-2021-84-22.