МАМЧИЧ, І. П. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ З ТОПООНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Нова філологія, n. 84, p. 158-164, 30 Груд 2021.