Мамчич, І. П. (2021). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ З ТОПООНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Нова філологія, (84), 158-164. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-22